Aberdeen Angus koe met kalf

We hebben een ecologische veehouderij (SKAL 6294) met 25 Aberdeen Angus zoogkoeien.

Met  bijbehorend jongvee en stier komt dat neer op zo'n 60 tot 70 runderen in totaal.  

Bij ons worden de meeste kalfjes tussen december en maart geboren.
De kalfjes blijven dan 9 tot 10 maanden bij hun moeder lopen.

Daarnaast hebben we nog 20 blauwe Texelaar schapen met een ram.

Aberdeen Angus kalveren

 

 

 

 

Onze koeien lopen buiten van april/mei tot eind oktober/half november.

Blauwe Texelaars

 

 

 

 

 

 

 

Onze schapen zijn onze 'graslandverbeteraars'. 
Ze eten graag het voor koeien giftige St.Jacobskruiskruid. 
In april worden hun lammetjes geboren.

Onze paarden en Amrock kippen zijn voor ons eigenlijk de hobbydieren die de boerderij compleet maken.

 

 

 

We hebben momenteel ongeveer 26 hectare gras- en natuurland in beheer.
Door het bemesten met ruige mest (strorijk) en doordat we ons meeste land pas na 15 juni beginnen te maaien is ons grasland zeer vogelrijk en kruidenrijk.

Als u hier meer over wilt weten, vertelt Cees u daar graag over.


Helpen voeren
Logeren op een boerderij is altijd leuk vanwege de ruimte en dat er vaak wat te beleven valt.
's Zomers mogen kinderen (en ouders natuurlijk ook) mee als er gemaaid moet worden en op de dagelijkse rondes langs het vee.
Helpen met kippen voeren, eitjes rapen, koeien en/of jongvee eten geven mag ook.

Willen kinderen echter 'echt helpen' dan is er voor hen op de boerderij het meest te doen in de winter of het voorjaar.


Ecologische Boerderij Spanjer - Lies 18 - 8895KT Lies Terschelling - +31 (0)562 448905 - welkom(at)boerderijspanjer.nl
 Skal 6294 - NLBIO-01 - KvK 01043085 - BTW NL813439280B01

EKO-keurmerk Boerderij Spanjer Skal 6294 EU-landbouw

Alle rechten voorbehouden © Boerderij Spanjer 2020